मिति :२०७७ मंसिर ८ गते
सञ्चालक समिति बैठकको निर्णय अनुसार संस्थाको २७ औं तथा एकीकरण पछिको प्रथम बार्षिक एवं संयुक्त साधारणसभा सम्बन्धि परिमार्जित सूचना
साधारणसभाका प्रस्तावहरु :
१) सञ्चालक समितिको तर्फबाट सचिव र कोषाध्यक्षद्धारा प्रस्तुत आ.ब. २०७६/०७७ को बार्षिक कार्यप्रगति प्रतिवेदन तथा आ.ब. २०७७/०७८ को प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम र बजेट,
२) लेखा सुपरिवेक्षण समितिको तर्फबाट प्रस्तुत आ.ब. २०७६/०७७ को प्रतिवेदन,
३) आ.ब. २०७७/०७८ को आर्थिक कारोवारको बाह्य लेखापरीक्षणको लागि लेखापरीक्षक छनौट र पारिश्रमिक निर्धारण, ४) सहकारी एकीकरण, ५. बिनियम, कार्यविधि संशोधन र पारीत ६. विविध ।
थप जानकारी:
१. २०७७ साल पौष २ गते बिहिवार बिहान १०ः०० बजे बाट स्थानिय एफ.एम. मार्फत् बार्षिक साधारणसभाको प्रतिवेदन बाचनको प्रत्येक्ष प्रसारण गरीनेछ र संस्थाको ओएभसाईट (www.mliijuli.coop.np) मा बार्षिक प्रतिवेदन अपलोड गरीनेछ।
२. शेयर सदस्य ज्यूहरुले संस्थालाई दिने सल्लाह सुझाव र नयाँ प्रस्ताव साधारणसभामा उपस्थिति जनाएको मितिले ७ दिन भित्र संस्थामा उपलब्ध गराईसक्नु पर्नेछ ।
३. सल्लाह सुझाव दिदा लिखित वा कुनै आधिकारीक माध्याम प्रयोग गरी दिन सक्नुहुनेछ ।
४. साधारणसभामा उपस्थिति हुन आउदा संस्थाले प्रमाणीत गरी प्रदान गरेको पासबुक अनिवार्य लिएर आउनु पर्नेछ र नियमानुसार कर कटाई रु. २००।– अक्षरुपी दुईसय भत्ता उपलब्ध गराईनेछ ।
५. तपसिलमा उल्लेखित मिति र स्थानहरुमा बिहान ९ः०० बजे देखी दिनको ३ः०० बजे सम्म उपस्थिति गराईनेछ ।
तपसिल :
मिति २०७७ साल पौष ९ गते :
क) सुनखानी क्षेत्र – (कालिका मा.बि., बिद्या बिकास बोर्डि· स्कुल र देविस्थान नि.मा.वि.)
ख) बाबरे क्षेत्र – ( निकोभुमे मा.बि., मिलिजुली आधारभुत बिद्यालय, भगवती मा.बि र हिलेपानी संस्कृत मा.बि.)
ग) सिंगटी क्षेत्र – ( पुरानो सुरक्षा होटल, भैरवेश्वर मन्दीर र थामीचागु)
मिति २०७७ साल पौष १० गते :
क) मागापौवा काटाकुटी क्षेत्र – ( जलजले कृषि भवन, कालिभुमि मा.बि., लाम्चे आहाल र बिरेन्द्र मा.बि.)
ख) फस्कु क्षेत्र – ( गोठपानी संस्थाको सेवाकेन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र सागुते मा.बि.)
ग) नाम्दु क्षेत्र – ( घिमिरेटार प्रा.वि., बैतेश्वर मा.बि., खगालेश्वर प्रा.वि., गाउँघर क्लीनक र क्षेत्रावती मा.बि.)
मिति २०७७ साल पौष ११ गते :
क) भीनपा ३ क्षेत्र – ( सागरथली मैदान, सृजनसिल सामुदायिक भवन, स्वामीको बोट, कालिञ्चोक मा.बि., पशुपतिकन्या मन्दीर मा.बि., भीमेश्वर प्रा.वि. र ए.वान. पार्टि प्यालेस)
ख) भीनपा ६ क्षेत्र – (त्रिपुरा बोर्डि· स्कुल, अल्पाईन बोर्डि· स्कुल, चोथा· प्रा.वि., बालबिकास केन्द्र लेखटोल, सिमपानी हल, सेतोगुराँस बालगृह)
मिति २०७७ साल पौष १२ गते :
क) भीनपा १ क्षेत्र – (पानीघाट मसानडाँडा र कुथली) ख) भीनपा २ क्षेत्र – (चाथली सामुदायिक भवन, भीम मा.वि., राजकुलेश्वर प्रा.वि., दिलढुंगा सामुदायिक भवन, तिखातल प्रा.वि. र नागदह)
मिति २०७७ साल पौष १३ गते :
क) भीनपा ४ क्षेत्र – (सर्व मा.वि. टहले, चेतनसिल प्रा.वि. र सेतिदेवी प्रा.वि.)
ख) भीनपा ५ क्षेत्र – (नयाँपुल बजार, बुढाभीमसेन मा.बि., महेन्द्रोदय मा.बि., बिसुन्टोल प्रा.वि. र होक्सीला सामुदायिक भवन)
ग) भीनपा ७ क्षेत्र – (उखुवारी प्रा.वि., कुटिडाँडा मा.बि. र साखीने प्रा.वि.)
घ) भीनपा ८ र ९ क्षेत्र – (देवी मा.वि. बोच, पृथ्वीनारायण नि.मा.वि., देवी प्रा.वि. र कालिदेवी प्रा.वि.)
(पुनश्च : बिद्यालय उपस्थिति स्थल भएको स्थानहरुमा बिद्यालय सञ्चालन हुने दिन बिद्यालयको आसपासमा उपस्थिति स्थल बनाईने ब्यहोरा अनुरोध छ ।)
मिलिजुली कालिञ्चोक साकोस लि.
भीनपा ६ दोलख।

प्रतिक्रिया दिनुहोस् ।

Please enter your comment!
Please enter your name here